INWEST-COMPLEX Sp. z o.o.

Firma INWEST-COMPLEX Sp. z o.o. oferuje szeroki zakres usług związanych z procesami inwestycyjnymi w budownictwie, w tym pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, inwestora zastępczego, inżyniera kontraktu, inżyniera rezydenta i kierownika projektu. Firma bierze udział w przygotowaniu i realizacji inwestycji współfinansowanych przez instytucje takie jak Unia Europejska i Bank Światowy, zgodnie z zasadami FIDIC. Firma posiada doświadczenie w planowaniu i realizacji nowych projektów, remontów i modernizacji dróg, mostów, budynków mieszkalnych i przemysłowych, infrastruktury społecznej (szkoły, przedszkola, centra handlowe), infrastruktury technicznej (elektrociepłownie, sieci ciepłownicze, kotłownie, sieci uzbrojenia terenu) oraz inwestycji specjalistycznych, takich jak obiekty sportowe, placówki opieki zdrowotnej i ochrony środowiska. Firma oferuje kompleksowe usługi zarządzania inwestycjami, począwszy od zarządzania gruntami i formalnościami prawno-administracyjnymi, aż do końcowego rozliczenia i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Usługi inwestora zastępczego obejmują programowanie i planowanie inwestycji, załatwianie spraw związanych z terenem i prawem, uzyskiwanie niezbędnych pozwoleń, przygotowywanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, organizowanie przetargów na wykonawców i dostawców, planowanie procedur nadzoru i kontroli nad pracami budowlanymi, pełny nadzór inwestora, zarządzanie finansami, zarządzanie umowami i kontrola jakości.