Rozbudowa drogi krajowej nr 7 w rejonie miejscowości Głogoczów

Opracowanie dokumentacji projektowej Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji programowej tzw. STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji DŚU

Rozbudowa drogi krajowej nr 7 w rejonie msc. Głogoczów na odcinku od ok. km 684+220 do ok. km 688+250

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i przepustowości ruchu drogowego na drodze krajowej nr 7 poprzez likwidację miejsc niebezpiecznych, odseparowanie ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego, likwidację zjazdów i budowę dodatkowych jezdni dla obsługi terenów przyległych. Dodatkowo, planowane jest uciąglenie dróg serwisowych, zabezpieczenie budynków mieszkalnych przed hałasem, poprawa geometrii drogi i budowa kanału technologicznego wzdłuż drogi krajowej.

Firma Wolfgraf przeprowadziła kompleksową obsługę projektu, która obejmowała zarządzanie stroną internetową (w tym aktualizacje i przygotowywanie map sytuacyjnych) oraz wykonanie ulotki.