Budowa drogi S17

na odcinku węzeł „Skrudki” (bez węzła)- węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła)

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód”, Część nr 2: na odcinku „węzeł Skrudki”– węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód”.

Celem inwestycji była poprawa jakości życia mieszkańców oraz wspieranie rozwoju kraju poprzez stworzenie bezpiecznego, sprawnego i zrównoważonego systemu transportowego. Droga ta miała zapewnić szybkie i skuteczne połączenie zarówno w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym. Realizacja projektu określona była jako kluczowa dla kraju i została uznana za jedno z priorytetowych zadań rządowych.

Funkcjonowanie drogi ekspresowej miało przynieść wiele korzyści bezpośrednich, takich jak przejęcie ruchu z innych dróg krajowych i wojewódzkich, odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów mieszkalnych, zapewnienie nawierzchni o odpowiedniej nośności dla pojazdów ciężkich, redukcja oddziaływań na środowisko w zakresie hałasu i zanieczyszczenia, zwiększenie bezpieczeństwa na drodze, poprawa przepustowości i skrócenie czasu podróży, a także zapewnienie wygodnego i szybkiego przejazdu dla wszystkich użytkowników drogi.

Zakresem prac zrealizowanych przez Wolfgraf była kompleksowa obsługa w zakresie wykonania zdjęć lotniczych oraz ich obróbka, wykonanie ulotki oraz zarządzanie stroną internetową projektu (aktualizacje, przygotowywanie mapek sytuacyjnych).