Budowa węzła drogowego w miejscowości Jawornik

 w ciągu DK7

Projekt inwestycji dotyczy budowy dwupoziomowego węzła drogowego w miejscowości Jawornik w km ok. 691+967 drogi krajowej nr 7. Celem węzła jest umożliwienie bezkolizyjnego połączenia drogi krajowej nr 7 z drogami wojewódzkimi nr 955 i gminnymi, a także zapewnienie dojazdu do strefy przemysłowej Jawornik-Polanka.

Firma Wolfgraf przeprowadziła kompleksową obsługę projektu, która obejmowała zarządzanie stroną internetową (w tym aktualizacje i przygotowywanie map sytuacyjnych) oraz wykonanie ulotki.