Rozbudowa drogi krajowej nr 79

na odcinku gr. woj. świętokrzyskiego – Kraków

„Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku gr. woj. świętokrzyskiego – Kraków” w podziale na 3 części w zakresie części 2: Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku gr. woj. Świętokrzyskiego – Kraków (odc. od km ok. 308+124 – 318+900)

Zadanie inwestycyjne obejmuje rozbudowę drogi krajowej DK 79, w tym wzmocnienie konstrukcyjnych warstw nawierzchni, poszerzenie jezdni, wykonanie warstwy ścieralnej, korektę łuków poziomych i pionowych drogi, poprawę bezpieczeństwa dla pieszych, budowę ekranów akustycznych, przebudowę zatok autobusowych, budowę zatok dla doraźnego postoju pojazdów, rozbudowę/przebudowę chodników, odwodnienia i przepustów, budowę obiektów i urządzeń ochrony środowiska oraz oznakowanie drogi. Dodatkowo, projekt obejmuje przeniesienie kapliczek i rozbudowę/przebudowę urządzeń telematyki drogowej.

Firma Wolfgraf przeprowadziła kompleksową obsługę projektu, która obejmowała zarządzanie stroną internetową (w tym aktualizacje i przygotowywanie map sytuacyjnych) oraz wykonanie ulotki.