Budowa obwodnicy Piwnicznej

w ciągu drogi krajowej DK87

Projekt ma na celu zbudowanie obwodnicy o długości 2,5 km wraz z odpowiednimi skrzyżowaniami, przebudową istniejących skrzyżowań i dostosowaniem DK87 do projektowych rozwiązań. W ramach projektu przewidziane jest także budowa murów oporowych, dróg serwisowych, obiektów inżynierskich, systemów odwodnienia, oświetlenia, urządzeń i obiektów ochrony środowiska, kanałów technologicznych oraz zieleni izolacyjnej. Projekt obejmuje także budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz remonty istniejących dróg i obiektów inżynierskich, a także rozbiórkę obiektów, likwidację przyłączy oraz wykonanie pozostałych elementów wynikających z przepisów prawa i wewnętrznych przepisów zamawiającego.

Firma Wolfgraf przeprowadziła kompleksową obsługę projektu, która obejmowała zarządzanie stroną internetową (w tym aktualizacje i przygotowywanie map sytuacyjnych) oraz wykonanie ulotki.