Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39

Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej

Budowa obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 wraz z mostem nad rzeką Odrą, budowa dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu, budowa infrastruktury związanej z drogą, a także przebudowa lokalnych dróg oraz kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej.

Firma Wolfgraf przeprowadziła kompleksową obsługę projektu, która obejmowała zarządzanie stroną internetową (w tym aktualizacje i przygotowywanie map sytuacyjnych) oraz wykonanie ulotki.