Rozbudowa DK nr 7
na odcinku gr. M. Krakowa – Libertów

w zakresie budowy dwupoziomowego węzła oraz bezkolizyjnego  przejścia dla pieszych w m. Libertów

Rozbudowa DK nr 7 na odcinku gr. M. Krakowa – Libertów w zakresie budowy dwupoziomowego węzła oraz bezkolizyjnego  przejścia dla pieszych w m. Libertów

Projekt ma na celu między innymi: budowę węzła dwupoziomowego na skrzyżowaniu DK7 z drogami dojazdowymi, likwidację istniejącej sygnalizacji świetlnej, przebudowę istniejących skrzyżowań, budowę lub przebudowę dróg serwisowych, obiektów inżynierskich i odwodnienia, przebudowę infrastruktury technicznej, budowę ciągów dla ruchu pieszego i rowerowego, remont obiektów inżynierskich i nawierzchni na istniejącej drodze, rozbiórkę obiektów kolidujących z projektowaną drogą.

Firma Wolfgraf przeprowadziła kompleksową obsługę projektu, która obejmowała zarządzanie stroną internetową (w tym aktualizacje i przygotowywanie map sytuacyjnych) oraz wykonanie ulotki.