Budowa północnej obwodnicy Krakowa

w ciągu S52

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S52 odcinek Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice (bez węzła)

Zakres prac obejmował budowę drogi ekspresowej S52 o długości około 12,50 km od węzła Modlnica do węzła Mistrzejowice, wraz z budową obiektów inżynierskich, rozbudową węzła Modlnica oraz budową nowych węzłów Zielonki, Węgrzce i Batowice. Projekt objął także budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, obwodu utrzymania drogowego z budynkiem administracyjno-socjalnym i budynkami towarzyszącymi, a także przebudowę istniejących dróg na bezkolizyjne z budowaną drogą ekspresową. Roboty dotyczyły również innych niezbędnych prac związanych z budową drogi ekspresowej S52.

Zadaniem Wolfgraf w ramach tego projektu było zapewnienie kompleksowej obsługi obejmującej wykonanie zdjęć lotniczych oraz ich obróbka, wykonanie ortofotomapy, ulotki i zarządzanie stroną internetową projektu (aktualizacje, przygotowywanie mapek sytuacyjnych).