Budowa drogi S1 Pyrzowice-Podwarpie

III etap z wyłączeniem odcinka I w. „Pyrzowice”- w. „Lotnisko”

Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku między węzłem "Lotnisko" a Podwarpie, wraz z budową obiektów inżynierskich takich jak wiadukty i mosty, urządzeń ochrony środowiska oraz urządzeń związanych z drogą, takich jak system odwodnienia i oświetlenie drogowe. Nowa jezdnia dwupasmowa z pasem awaryjnym. W ramach projektu przewidziano budowę sześciu obiektów inżynierskich w ciągu budowanej jezdni, w tym pięciu wiaduktów i jednego mostu, oraz urządzeń ochrony środowiska. Przebudowana została również istniejąca infrastruktura techniczna. Długość odcinka objętego realizacją – 9,722 km.

W tym projekcie zespół Wolfgraf był odpowiedzialny za wykonanie ulotki, ortofotomapy oraz zarządzanie stroną internetową projektu (aktualizacje, przygotowywanie mapek sytuacyjnych).