Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego

w ciągu dk 15

Realizacja projektu polegała na wybudowaniu infrastruktury drogowej, która miała przyczynić się do odciążenia miasta od nadmiernego ruchu tranzytowego oraz podnieść standard życia lokalnej społeczności. Celem projektu było zmniejszenie natężenia ruchu, poziomu hałasu oraz emisji spalin na drogach alternatywnych, co miało pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców.

Firma Wolfgraf przeprowadziła kompleksową obsługę projektu, która obejmowała zarządzanie stroną internetową (w tym aktualizacje i przygotowywanie map sytuacyjnych) oraz wykonanie ulotki.