Budowa obwodnicy miejscowości Kępno

w ciągu drogi ekspresowej S11 – odcinek II

Odcinek drogi, o którym mowa, jest częścią południowej części obwodnicy miasta Kępno, rozpoczynającej się w okolicach węzła Kępno-Krążkowy. Ta część obwodnicy została zbudowana w ramach większego projektu budowy drogi ekspresowej S8 Syców-Kępno-Wieruszów-Walichnowy, łączącej się z już istniejącą drogą krajową nr 11 w okolicach miasta Baranów.

Obwodnica Kępna była inwestycją o znaczeniu dla całego regionu. Funkcjonowanie obwodnicy przyniosło oczekiwane korzyści bezpośrednie, takie jak między innymi: przejęcie części ruchu z istniejącej drogi krajowej DK11, odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych m. Kępno oraz skrócenie czasu podróży. Ponadto, obwodnica zapewniła komfort jazdy, zmniejszenie ryzyka wypadków oraz przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów. Dzięki obwodnicy mieszkańcy miejscowości Kępno oraz gminy Baranów mają zapewniony dostęp do drogi ekspresowej S8, a układ dróg lokalnych jest odciążony od ruchu tranzytowego.

Firma Wolfgraf przeprowadziła kompleksową obsługę projektu, która obejmowała zarządzanie stroną internetową (w tym aktualizacje i przygotowywanie map sytuacyjnych) oraz wykonanie ulotki.