Rozbudowa drogi krajowej nr 94

na odcinku Jerzmanowice – Giebułtów

Bezpośrednie korzyści wynikające z planowanej inwestycji obejmowały poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy tranzytowej oraz ruchu lokalnego w Gminie Jerzmanowice – Przeginia oraz Gminie Wielka Wieś. Czas podróży został skrócony, a komfort jazdy znacznie poprawiony. Ogólne standardy techniczno-funkcjonalne regionalnego układu drogowego zostały podniesione, a sieć drogowa dostosowana do wzrastającego ruchu kołowego. Inwestycja ułatwiła i przyśpieszyła restrukturyzację regionu, poprawiła bezpieczeństwo ruchu drogowego dla wszystkich uczestników ruchu oraz zmniejszyła emisję spalin i hałasu, co wpłynęło na poprawę warunków środowiskowych w korytarzach transportowych.

Firma Wolfgraf przeprowadziła kompleksową obsługę projektu, która obejmowała zarządzanie stroną internetową (w tym aktualizacje i przygotowywanie map sytuacyjnych) oraz wykonanie ulotki.