Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów

odc. Kraśnik Południe (bez węzła) - w. Lasy Janowskie

Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika- węzeł Sokołów Młp. Północ, obejmującą: Część nr 3: odc. realizacyjny Janów Lubelski (węzeł Jonaki obecnie Janów Lub. Południe- bez węzła) – węzeł Łążek Ordynacki obecnie Lasy Janowskie ( z węzłem), długości ok. 8 km

Celem inwestycji budowy drogi ekspresowej było stworzenie bezpiecznego odcinka drogi umożliwiającego szybki i wygodny dalekobieżny ruch zgodny z przepisami prawa i wymogami unijnymi. Ponadto, projekt zakładał oddzielenie ruchu tranzytowego od lokalnego. Realizacja tej inwestycji miała mieć pozytywny wpływ na ożywienie gospodarcze kraju, poprzez rozwój przedsiębiorstw wykonawczych i innych podmiotów gospodarczych obsługujących budownictwo. Budowa drogi ekspresowej była priorytetowym zadaniem rządu, wynikającym z konieczności dostosowania infrastruktury drogowej do standardów europejskich oraz z potrzeby stworzenia tranzytowego układu dróg na terytorium kraju.

Korzyści bezpośrednie wynikające z funkcjonowania drogi ekspresowej to m.in. przejęcie ruchu z innych dróg krajowych i wojewódzkich, odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych, skrócenie czasu podróży, oszczędności paliwa, zapewnienie komfortu jazdy, zmniejszenie ryzyka wypadków, ograniczenie emisji spalin i hałasu oraz przyspieszenie rozwoju przyległych terenów.

Firma Wolfgraf przeprowadziła kompleksową obsługę projektu, która obejmowała zarządzanie stroną internetową (w tym aktualizacje i przygotowywanie map sytuacyjnych) oraz wykonanie ulotki.