Budowa obwodnicy Niemodlina

w ciągu dk 46

Obwodnica ma długość około 11,5 km i omija Niemodlin po południowej i wschodniej stronie. Trasa rozpoczyna się przed Brzęczkowicami i łączy się z obecnym przebiegiem DK46 tuż przed autostradą A4 i węzłem Prądy. Na początkowym, blisko 5-kilometrowym odcinku, droga ma układ pasów 2+1, natomiast przed węzłem Niemodlin rozpoczyna się dwujezdniowy odcinek z dwoma pasami ruchu na każdej jezdni. W trakcie budowy drogi o klasie technicznej GP powstały dwa węzły drogowe (Niemodlin i Sosnówka), dziewięć większych i siedem mniejszych obiektów inżynierskich.

Obwodnica zapewnia wiele korzyści bezpośrednich, takich jak wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszar zabudowy miejskiej, odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych, skrócenie czasu podróży, oszczędności paliwa, zapewnienie komfortu jazdy, zmniejszenie ryzyka wypadków, ograniczenie emisji spalin i hałasu w porównaniu do dotychczas eksploatowanych dróg, przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu dla użytkowników dróg i mieszkańców Niemodlina.

Głównymi celami inwestycji były stworzenie bezpiecznych odcinków dróg krajowych zapewniających wysoki komfort dla ruchu drogowego tranzytowego oraz wybudowanie odcinków dróg krajowych o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi.

Zadaniem Wolfgraf w tym projekcie było zapewnienie kompleksowej obsługi obejmującej: wykonanie ulotki, zdjęć lotniczych oraz ich obróbka, wykonanie ortofotomapy, zarządzanie stroną internetową projektu (aktualizacje, przygotowywanie mapek sytuacyjnych).